Płatność - Kochany Urwis
Płatność


​​​​​​Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w Kochany Urwis produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24.pl – każda transakcja jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy24.pl. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacj.
  • Za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach firma Kochany Urwis sklep z odzieżą dzieciącą Regina Pławecka zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem tradycyjnym – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Kochany Urwis, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Na płatność oczekujemy trzy dni robocze, po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
  • Numer rachunku bankowego - 02 1020 2892 0000 5402 0652 7644